A-kasse

FTF-A (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse) er den a-kasse bl.a. DS er tilknyttet. DS anbefaler FTF-A, fordi det er den a-kasse, der kender vores arbejdsområde. FTF-A er samtidig en billig a-kasse med god service.

Dagpengereformen træder i kraft 1. juli 2017. Få svar på dine spørgsmål her

Studerende

Som studerende kan du blive gratis medlem af FTF-A. http://www.ftf-a.dk/bliv-medlem/studerende/

Nyuddannet

Som nyuddannet er det meget vigtigt at du husker at melde dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen. Ellers mister du retten til at blive optaget med en nyuddannets rettigheder, hvor du har ret til dagpenge uden noget krav om forudgående beskæftigelse. Så skal du i stedet optages som lønmodtager, og så gælder nedenstående regler for dagpengeret. http://www.ftf-a.dk/bliv-medlem/nyuddannet/

Dagpengeret

Man har ret til dagpenge når man har været medlem af en a-kasse i et år, står til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan dokumentere 1924 løntimer inden for en periode på 3 år. De 1924 timer svarer til fuld beskæftigelse som lønmodtager (37 timer om ugen). http://www.ftf-a.dk/a-kasse-regler/dagpenge/ret-til-dagpenge/
For nyuddannede gælder andre regler. Se ovenfor.

Selvstændige

Der gælder særlige regler om dagpengeret når man er selvstændig. Så skal du afvikle din virksomhed for at få ret til dagpenge. http://www.ftf-a.dk/a-kasse-regler/selvstaendig/dagpenge-for-selvstaendige/

Hvis du bliver ledig
Hvis du bliver ledig er der en helt særlig procedure, du skal følge for at få ret til dagpenge. http://www.ftf-a.dk/din-situation/ledig-hva-saa/

Udbetaling af dagpenge
Når du har ret til dagpenge, skal du bruge FTF-A’s Tast Selv system til at indtaste oplysninger der kan have betydning for dine dagpenge. Herunder alle former for arbejde, ferie eller sygdom. http://www.ftf-a.dk/din-situation/saadan-faar-du-dagpenge/

G-dage?
Hvis du er blevet afskediget eller holder op i et vikariat, så skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for dine 3 første dage som ledig. Det bliver kaldt for ”G-dage”.
http://www.ftf-a.dk/a-kasse-regler/dagpenge/g-dage/

Overskydende timer
Alt overarbejde skal afspadseres, før du kan få udbetalt dagpenge. Du har timer i overskud, hvis du har arbejdet mere end 37 timer om ugen i de seneste tre måneder, før du blev ledig. http://www.ftf-a.dk/a-kasse-regler/dagpenge/overskydende-timer/

Frivilligt ulønnet arbejde
I ganske få tilfælde kan man have frivilligt ulønnet arbejde, uden der sker fradrag i dagpengene. http://www.ftf-a.dk/a-kasse-regler/dagpenge/frivilligt-uloennet-arbejde/