Den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne

Ansøgningsfrist: 1.2. 2023

Svar kan forventes ultimo februar 2023

De 2 fagforbund, Film- og TV-arbejderforeningen og  Danske Scenografer, fordeler deres andel af de kollektive båndkopimidler efter ansøgning.

Der er nedsat en styrelse bestående af 2 fra hver rettighedsgruppe.
Rettigheds grupperne er filmklippere, fotografer, filminstruktører og scenografer.

Kulturministeriet har udstykket retningslinier, ud fra hvilke styrelsen overordnet fordeler midlerne.  

Til orientering for ansøgere, fordeler styrelsen midlerne ud fra følgende retningslinier:

 

1. Ansøgningsskema skal altid anvendes. Elektronisk ansøgningsskema findes her http://www.filmtv.dk/ophavsret/kollektive-fordelinger/ansoegningsskema-til-den-kollektive-13-af-baandkopimidlerne/

2. Ansøgningen må max. fylde 5 sider. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet. Ansøgningen skal indeholde budget over udgifter og indtægter – både bevilgede og ansøgte. Alle ansøgningsfelter skal udfyldes.

3. Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling, research og produktion

4. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelseskurser for ophavsmænd  

5. Støtte gives i særlige tilfælde til uddannelsesprojekter af almen kulturel karakter (igangsættere og enkeltpersoner)

Du kan også downloade ansøgningsskemaet, og sende det med posten til:

FORVALTNINGEN AF DEN KOLLEKTIVE 1/3 DEL AF BÅNDKOPIMIDLERNE
v/Styrelsen, FAF & DS, Kongens Nytorv 21, Baghuset 3. sal, 1050 København K