DS internationalt

Danske Scenografer er repræsenteret både i OISTAT (International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians) og i ARTSCENICO (interesseorganisation for production designere og kostumedesignere i Europa).   

OISTAT

OISTAT består af centre over næsten hele verden, hvor medlemmerne bl.a. er aktive professionelle scenografer, der bruger organisationen til at veksle erfaringer og danne netværk mellem kunstnere med samme profession.

Se introduktionsfilm

Ved at vi i Danmark har ambassadører, der deltager aktivt i de forskellige møder, symposier og konferencer, der vedvarende arrangeres rundt i verden, spreder vi ikke kun de danske holdninger til kunstformen, men som et stort vigtigt plus skaber det grobund for nære kontakter til kunstnerne med et internationalt netværk.

DS og dets medlemmer vil på studieture kan nyde godt af det internationale arbejde ved at kontakte OISTAT centret i det pågældende rejseland og her forvente en storstilet gæstfrihed i form af besøg på teatre, akademier, atalier, filmbyer, designværksteder etc.

OISTAT arrangerer som velkendt de internationale udstillinger af scenografiske værker hvert andet år. PQ, udstillingen som afholdes i Prag er et samarbejde mellem OISTAT og selve PQ (tjekkisk) og de scenografiske værker udstilles i nationale stande. Arrangementet er organisk på en sådan måde, at de aktive lande naturligvis har mest indflydelse på udstillingens udvikling.

World Stage Design udstilling og konference er styret direkte af OISTAT og det pågældende værtsland, og her er arrangementsprocessen også yderst demokratisk. OISTAT arrangerer symposierne med fokus på emner og kvalitet efter medlemmernes ønsker og behov med mange ”store” kunstnere som foredragsholderne.

De årlige møder i de forskellige deltagerlande afholdes som regel på et af det pågældende værtslands kunstakademier eller teaterskoler. Her nyder mødet glæde af en professionel akademisk atmosfære med kvalificerede fremlæggelser af projekter, professionelt virke og værker. Dette for at dele scenografiske erfaringer og viden mellem ligestillede, og så tilbydes de studerende scenografer fra det pågældende universitet at deltage i høringerne.

Som medlem af et netværk har man som bekendt stor mulighed for kontakter og udvikling. Igennem disse professionelle bekendtskaber er der opstået jobudveksling imellem deltagerlandende i form af masser af gæsteworkshops på studiestederne, ligesom professoraterne ofte bliver besat af medlemmerne af netværket. På Aalto Universitet i Finland er lærerstillingerne for scenografi og også kostumedesign netop varetaget af OISTAT-medlemmer fra New Zealand og Grækenland.

OISTAT har udgivet og arbejder løbende på arbejdsredskabet ”Digital Theatre Words”, som er et leksikon/ordbog med scenografiske teaterudtryk forklaret og oversat til alle medlemslandenes sprog. Bogen bruges med stor nytte af professionelle scenografer over hele verden ved opsætning af scenografier i udlandet. Den ligger på hjemmesiden www.oistat.org.

Derudover har Publication Commission udgivet de scenografiske værker: ”World Scenography Book Vol.1 1975 – 1990” og ”World Scenography Book Vol.2 1990 – 2005”, hvor Danmark også har bidraget med stof. Bøgerne er at finde på DS’ sekretariat.

Den Scenografiske Kommission “Performance Design”, som Costume Design Sub Commission og Lighting Design Sub Commission hører ind under, ønsker meget gerne flere danske aktive medlemmer.

Med DS som aktivt medlem af OISTAT bringer vi verden nærmere, og det er ikke blot Europa, USA og Skandinavien, men også Asien, Rusland og Afrika, hvor vi sætter fælles fokus på visuel kunst som udtryksmiddel med en respekt og synlighed for scenografi og arrangement i samtiden.

ARTSCENICO

ARTSCENICO er en officiel interesseorganisation, som repræsenterer production designere og kostumedesignere i Europa. Danske Scenografer er medlem og har været med i drøftelserne siden 2017.

ARTSCENICO's raison d'être

We are a network of associations and institutions representing Costume & Production Designers from all over Europe, as well as other artists and professionals working for Production and Costume Design.

We first met in Paris in June 2016, then in Rome during November 2017, and finally held our General Assembly of Inception in Berlin during November 2018. Our principle aims are:

to use our professional network to meet, to exchange ideas and knowledge at a European level
to promote our professions and defend our rights and accomplishments
to actively promote and support initiatives towards race-, gender- and pay-equality and to fight against any form of abuse in the audiovisual industry
to support our crafts and tools and create a vivid exchange with our educational institutions
to create European activities and publications and make our professions visible to colleagues of the other departments as well as the public
to exchange and collaborate with FERA, IMAGO, OISTAT and similar initiatives on common projects
to support initiatives to reduce the environmental impacts of filming productions

Læs mere om ARTSCENICO her