Forsikring og pensioner

Danske Scenografer har indgået en ny og bedre pensionsaftale med PFA.

En pensionsordning med mange fordele

Danske Scenografer har sammen med PFA Pension udarbejdet en attraktiv og fleksibel pensionsordning til medlemmerne, der hedder PFA Plus.

**Når du bliver ansat hos en arbejdsgiver, der har en overenskomst med Danske Scenografer og TIO, får du automatisk en pensionsordning i PFA.

Fleksible forsikringer og egne investeringsvalg

Med PFA Plus har du stor indflydelse på, hvordan din pensionsordning skal skrues sammen. Du kan fx vælge, hvordan din opsparing skal investeres. Når du vælger, skal du tage stilling til din risikovillighed, og hvilket afkast du ønsker at gå efter. Du har også mulighed for at justere dine forsikringsdækninger, så de passer til dit liv.

Få overblik på mitpfa.dk

På Mit PFA får du svar på det meste om din pensionsordning og gode råd og vejledning til at udnytte de muligheder, den indeholder. Overskuelige guides forklarer om alt fra opsparing, sundhed til brug af forsikringer.

Mit PFA bliver løbende opdateret med aktuelle nyheder som fx lovændringer. PFA forklarer fordele og ulemper, så du hurtigt kan vurdere, om det er relevant for dig, og hvordan du skal forholde dig. Og med Nem-ID har du hurtig adgang til dine personlige oplysninger og selvbetjening.
Log på mitpfa.dk

Tag stilling til din pension – det betaler sig

Som medlem af Danske Scenografer har du adgang til rådgivning, uanset hvor i landet du befinder dig. Vi anbefaler, at du booker en samtale med en rådgiver fra PFA ca. hvert tredje til femte år, og når der sker ændringer i dit liv. Det kan fx være, at du er blevet gift, skilt, har fået børn eller har købt eller solgt bolig. På den måde sikrer du, at din pension og forsikringer altid passer til dig og dine ønsker.

Du kan selv vælge, om du ønsker webrådgivning via telefon og computer eller rådgivning ansigt til ansigt. Book en rådgivningssamtale på ved at kontakte PFA på 39 17 60 19.

Saml din opsparing og få overblik

Hvis du har flere pensionsordninger, kan det være en fordel at samle dine opsparinger i PFA. Det giver et bedre overblik, og du kan ofte spare penge, fordi du kun skal betale administrationsomkostninger et sted. Der er dog også nogle situationer, hvor det ikke er fordelagtigt. Derfor anbefaler vi, at du taler med en pensionsrådgiver om, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00.

Tilmeld dig PFA Indsigt og hold dig ajour med, hvad der sker indenfor pensionsområdet, som kan være relevant for dig, fx lovændringer.
Nogle få medlemmer har forsat en pensionsordning i gennemsnitsrente i PFA. Disse medlemmer kan også se deres forsikringer og opsparing ved at logge på mitpfa.dk.

PFA Klima Plus: Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer.

PFA Klima Plus er en tilvalgsmulighed på din nuværende ordning, som giver dig mulighed for at placere hele eller en del af din opsparing i målrettede klimavenlige investeringer.

Få en anbefaling om PFA Klima Plus via investeringsguiden

Du vælger PFA Klima Plus ved hjælp af PFA’s investeringsguide på Mit PFA. Via guiden bliver du stillet en række spørgsmål om risiko, investeringer og klima-præferencer, og ud fra dine svar får du så en anbefaling til valg af investeringsprofil og PFA Klima Plus. Vær opmærksom på, at du skal tage hele guiden, inkl. spørgsmål om risiko og investering, før du kan vælge PFA Klima Plus.

Sådan gør du:

Log på mitpfa.dk og vælg investeringsguiden
Gennemfør investeringsguiden og få din anbefaling
Bekræft dit valg med NemID, hvis du ønsker en ændring.

Kort om PFA Klima Plus

Aktierne i PFA Klima Plus udleder fra start 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset
Målet er, at PFA Klima Plus skal være CO2-neutral i 2025 og CO2-negativ i 2030
Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas
Der tilstræbes samme forhold mellem risikoniveau og afkastpotentiale som i det nuværende markedsrenteprodukt
Omkostningerne er de samme som på din nuværende ordning

Læs mere og få anbefaling om PFA Klima Plus

Bliv klogere på PFA Klima Plus på pfa.dk/campaigns/pfa-klima-plus
Få en individuel anbefaling om PFA Klima Plus på investeringsguiden på mitpfa.dk