A-kasse

FTFa (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse) er den a-kasse bl.a. DS er tilknyttet. DS anbefaler FTFa, fordi det er den a-kasse, der kender vores arbejdsområde. FTFa er samtidig en billig a-kasse med god service.

Dagpengereformen trådte i kraft den 1. juli 2017. Få svar på dine spørgsmål om dagpengereformen her: https://ftfa.dk/find-svar/dagpengereformen/  

Studerende

Som studerende kan du blive gratis medlem af FTFa. Læs mere her: http://www.ftf-a.dk/bliv-medlem/studerende/

Nyuddannet

Som nyuddannet er det meget vigtigt, at du husker at melde dig ind eller skifte din medlemsstatus senest 14 dage efter din sidste eksamen. Ellers mister du retten til at blive optaget med en nyuddannets rettigheder, hvor du har ret til dagpenge uden noget krav om forudgående beskæftigelse. Så skal du i stedet optages som lønmodtager, og så gælder nedenstående regler for dagpengeret. Læs a-kassens guide til dig som nyuddannet her: https://ftfa.dk/din-situation/nyuddannet/

Dagpengeret

Du har ret til dagpenge, når du har været medlem af en a-kasse i et år, står til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan dokumentere en samlet indkomst på 238.512 kr.(2020-tal) og 243.996 kr. (2021-tal) inden for en periode på 3 år. De 238.512 kr. (2020-tallet) svarer til 12 måneders løn på 19.876 kr./måneden. Du kan max regne 19.876 kr. løn om måneden, når du skal optjene ret til dagpenge. Det betyder, at det tager min. et år at få dagpengeret. Læs mere her: https://ftfa.dk/find-svar/dagpenge-og-ledighed/udbetaling-af-dagpenge/ For nyuddannede gælder andre regler. Se ovenfor.

Hvis du bliver ledig
Hvis du bliver ledig, er der en helt særlig procedure, du skal følge for at få ret til dagpenge. Følg guiden her: https://ftfa.dk/din-situation/ledig/

Udbetaling af dagpenge
Når du har ret til dagpenge, skal du bruge FTFa’s selvbetjening, Tast Selv, til at indtaste oplysninger på dit dagpengekort, der kan have betydning for dine dagpenge. Herunder alle former for arbejde, ferie eller sygdom. Se hvordan du udfylder dagpengekortet her: https://ftfa.dk/find-svar/dagpenge-og-ledighed/dagpengekortet/

G-dage
Hvis du er blevet afskediget eller holder op i et vikariat, så skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for dine to første dage som ledig. Det bliver kaldt for ”G-dage”. Læs mere om g-dage her: https://ftfa.dk/find-svar/dagpenge-og-ledighed/udbetaling-af-dagpenge/

Frivilligt ulønnet arbejde
I ganske få tilfælde kan du have frivilligt ulønnet arbejde, uden der sker fradrag i dagpengene. Se dine muligheder her: https://ftfa.dk/find-svar/dagpenge-og-ledighed/udbetaling-af-dagpenge/

Selvstændige

Der gælder særlige regler om dagpengeret, når du er selvstændig. Så skal du som hovedregel afvikle din virksomhed for at få ret til dagpenge. Læs mere her: https://ftfa.dk/find-svar/selvstaendig-virksomhed/  Vær opmærksom på der er kommet nye regler for selvstændige i 2018.