Kunstprojekter med børn

Når en scenograf laver kunstprojekter med børn og unge bruger han/hun sin faglighed til at stimulere børnenes fantasi og visualitet.. Børnene sættes i gang med konkrete projekter, udvikler koncepter og lærer forskellige teknikker.

Fælles for kunstprojekter ledet af scenografer er, at en scenograf automatisk tænker i 3 dimensioner og et stort udvalg af materialer. Scenografen har også mange forskellige kompetencer, både håndværksmæssigt, kunstnerisk, teoretisk og organisatorisk.

Den såkaldte "Huskunstner ordning" under Kulturministeriet har givet mange institutioner en økonomisk håndsrækning til at gennemføre kunstprojekter. Men rundt omkring er der også mange der for "egen regning" eller med hjælp fra kommuner, regioner og forskellige fonde giver børn og unge mulighed for at arbejde med en scenograf.

 

Processen:

Som regel formuleres projektet i fællesskab med en institution, f.eks. en skole, et bibliotek eller et museum. Et kunstprojekt kan forløbe over en dag eller flere uger. Det kan være alt fra "byg en stor by i genbrugspap", "se din hverdag på nye måder, og skab installationer om hjemlighed", "lav skyggeskulpturer" eller " sy eventyrlige kostumer i plastik, blade og silke".

Scenografer laver kunstprojekter med børn helt fra 2 års alderen op til teenagere og unge. Processen tilpasses aldersgruppen og den enkelte institution.

Scenografen står som regel for formuleringen af projektet, opdelingen af de enkelte faser af forløbet og indkøb af materialer. Han/hun kan også være med til at arrangere en evt. udstilling eller iscenesatte fotos af resultatet.

 

Hvor arbejder:

Vuggestuer

Børnehaver

Skoler

Gymnasier

Produktionsskoler

Efterskoler

Højskoler

Biblioteker

Museer

Billedskoler

Fælles kommunale projekter

Dramaskoler

Skolefritidsordninger

 

Hvilke kompetencer:

Planlægning af et pædagogisk og kunstnerisk forløb

Viden om materialer og teknikker

Evne til at inspirere børnene og de unge

Pædagogisk viden og forståelse

Evnen til at formidle den kunstneriske dimension

 

Samarbejdspartnere:

Lærere, bibliotekarer, pædagoger, museumsfolk, børnekulturkonsulenter