Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) administrerer de midler, der kommer til udbetaling fra CopyDan Kabel TV til rettighedshaverne.

 

LOF ledes af en styrelse på 4 medlemmer, som er sammensat af to medlemmer udpeget af Teknisk Landsforbunds bestyrelse og to medlemmer udpeget af SDS´s bestyrelse.

 

Styrelsens formål er at yde støtte til efteruddannelse, kurser, studierejser og andre tiltag, der styrker kvaliteten og synligheden af lysdesignernes arbejde og virke, samt generelle aktiviteter, som kan styrke medlemmernes ophavsrettigheder såvel nationalt og som internationalt.

 

Der er ikke specielle ansøgningsfrister, ansøgninger behandles løbende. Der må dog påregnes en vis svarperiode. Der skal anvendes nedenstående ansøgningsskema.