Rettighedsmidler

Vi modtager rettighedsmidler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus, som vi fordeler individuelt til rettighedshaverne.

Vi har en database over rettighedshavere, som tidligere har modtaget rettighedsmidler igennem os. Udover disse, modtager andre potentielle rettighedshavere også besked, når der åbnes for en pulje, hvis det er muligt at finde kontaktoplysninger. Det lykkes dog ikke altid at finde alle de relevante rettighedshavere, og da kan rettighedsmidlerne anses som ufordelbare efter 3 år.  

Vi modtager rapportering om visninger en gang årligt. Der kan dog altid være en lille risiko for mangler i den information vi modtager, så kontakt os for en sikkerheds skyld, hvis du mener, at der er et af dine værker, der har værest vist, og du ikke har hørt fra os.