Sekretariat

Sekretariatschef Jakob Pelch: 

Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1985, ansat siden 1998. Varetager sekretariatets daglige drift, har ansvaret for kontakten til foreningens samarbejdspartnere, deltager i arbejdet i Copydan og vejleder medlemmerne i juridiske og kontraktlige spørgsmål. ds@scenograf.dk

Sagsbehandler Charlotte Eeg:

AU i Kommunikation og formidling. Ansat i Danske Scenografer siden januar 2020 og tidligere ansat i fællessekretariatet FAF/DS 2006-2020. Varetager medlemsadministration, GDPR, website administration og har ansvaret for rettighedssystemet: ce@scenograf.dk

Bogholder  Susan Lindeskov:

bogholderi@filmtv.dk