Standardtekst vedr. Copydan-rettigheder til kontrakter

Uanset overdragelsen af rettigheder i denne kontrakt bevarer scenografen retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens § 13, § 17, stk. 4, § 30 a, § 35 og § 50, stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Scenografen bevarer tilsvarende retten til vederlag i henhold til andre vederlagsordninger, der administreres af Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer kollektive vederlagsordninger, hvad enten vederlagsordningen findes i dag eller fremkommer i fremtiden, og hvad enten der er tale om en dansk, udenlandsk eller international vederlagsordning. Denne klausul indebærer, at vederlæggelse for tredjemands udnyttelse af rettigheder, der omfattes af klausulen, sker gennem den pågældende kollektive forvaltningsorganisation, ikke gennem denne kontrakt. 

Vederlæggelse for privatkopiering i henhold til ophavsretslovens § 39 sker gennem Copydan KulturPlus og tilsvarende udenlandske organisationer for så vidt angår lande, der har en tilsvarende ordning. Retten til dette vederlag er således ikke overdraget i medfør af denne kontrakt.