Udstillingsscenograf

Scenografen skaber udstillingens overordnede visuelle udtryk og fysiske rum.

Scenografen er ansvarlig for scenografien, herunder rum, inventar, grafik, lys og AV.

Scenografen refererer til udstillingsleder/kurator.

 

En udstillingsscenografs opgave omfatter normalt:

 

Skitseforslag:

Indledende møder med kuratorer og udstillingsleder.

Research af relevant materiale om udstillingens tematikker ,billeder, bøger, film, tidligere udstillinger mm.

Undersøgelse af den arkitektoniske ramme for udstillingen, rummenes karakter, dagslys etc.

Overblik over udstillingens materiale.

Indledende visualisering af udstillingens fortælling udfra kuratorens udstillings-synops.

Formmæssig bearbejdning af visualisering og idéer indtil det færdige skitseforslag.

Løbende møder med kurator og udstillingsleder gennem skitseprocessen.

 

Detaljering:

Design af rumforløb, udarbejdelse af tegningsmateriale.

Design af inventar, udarbejdelse af tegningsmateriale.

Udarbejdelse af grafisk koncept, oplæg til grafiker.

Udarbejdelse af lyskoncept, oplæg til lysdesigner eller lystekniker.

Implementering af AV teknologi, oplæg til teknikere.

Udarbejdelse af ophængningsplan.

Udarbejdelse af budget over scenografi, grafik og teknik.

Prioritering af ressourcer i samarbejde med udstillingsleder og kurator.

Løbende møder med kurator og udstillingsleder, grafiker, konservatorer og teknikere med flere gennem detaljeringen.

 

Realisering:

Planlægning og logistik i samarbejde med udstillingsleder, byggeleder og andre eks. konservator, transportansvarlig.

Løbende møder med håndværkere, teknikere og underleverandører.

Tilsyn under opbygning, ophængning og lyssætning.

Udstillingsscenografen  arbejder for museer og andre kultur-institutioner.

 

Kompetencer indenfor:

Rumlig, visuel og teknisk forståelse

Ledelse, organisation og planlægning herunder økonomisk

Samarbejde, herunder rummelighed og forståelse under tidspres

 

Uddannelse:

Arkitekt, design- eller teaterskoler

 

Samarbejdspartnere:

Udstillingsleder/Kuratorer/Grafiker/Lysdesigner/Teknikere/Håndværkere