Visuel iscenesætter i erhvervslivet

I strømmen af oplevelsesøkonomi og kunstrummets vandring ud i virkeligheden er der op stået mange nye scener, hvor scenografer visuelt kan iscenesætte en historie. Blivende scenografiske rum, scenografiske installationer eller locations til forskellige events skabes i virksomheders atriumgårde, kantiner og kontormiljøer. I showrooms, restauranter, kirkerum et sted i bybilledet eller naturen. Som visuel sparringspartner bygger scenografen bro mellem det som virksomheden står for og de fysiske rammer, hvor virksomheden udfolder sig i hverdagen og ved specielle lejligheder.

 

Her kan den visuelle iscenesætter gøre en forskel.

Kontormiljøer

Innovationsrum

Møderum

Kantinerum

Butiksarealer

Showrooms

Produktionslokaler

Messestande

 

Processen:

 

Scenografen udvikler og realiserer ogaven i tæt samarbejde.

 

Scenografen ser samlet på følgende rumlige og visuelle elementer:

 • Rum (dimensionering, funktion, forløb)
 • Vægge, gulve og lofter
 • Den enkeltes arbejdsplads
 • Møbler, lamper og øvrigt inventar
 • Grafiske elementer
 • Farver
 • Materialer
 • Belysning, lyd, dufte
 • AV- og andet teknisk udstyr
 • Øvrige fysiske faciliteter

Arbejdsprocessen:

Virksomhedsscenografen udvikler og realiserer opgaven i tæt samarbejde med virksomhedens udpegede medarbejder(e). Også andre samarbejdspartnere vil ofte blive inddraget undervejs, f.eks. HR, PR og kommunikation.

 

Afhængigt af opgavens omfang vil processen typiske forløbe i 4 faser:

Forundersøgelser------Concept/Skitseforslag---------Detaljering----------Realisering

 

Forundersøgelse:

 • Indledende møde med ledelse og relevante medarbejdere.
 • Undersøgelse af de 5 parametre: tid, bevægelse, rum, lys og lyd (herunder den arkitektoniske ramme, rummenes karakter, lysforhold, funktionsbeskrivelse, daglige arbejdsgange mv.
 • Afdækning af kerneværdier og visioner.
 • Visuel og anden research.
 • Udarbejdelse af endeligt rumprogram.

Forslag:

 • Udformning af skitseforslag (tegning og/eller model)
 • Samlet budget for scenografi, grafik og teknik.

Detaljering:

 • Design af rum og rumforløb.
 • Design af inventar.
 • Udarbejdelse af grafisk koncept (oplæg til grafiker)
 • Udarbejdelse af lyskoncept (oplæg til lysdesigner eller lystekniker)
 • Udvikling af AV-teknologi (oplæg til tekniker)

Realisering:

 • Produktionsstyring.
 • Løbende produktionsmøder med underleverandører.
 • Løbende statusmøder med interne tovholdere.
 • Tilsyn og eventuel medvirken under opbygning, ophængning og lyssætning.

 

Følgende kompetencer gør virksomhedsscenografen brug af:

 • Rumlig, visuel og teknisk forståelse.
 • Organisation, planlægning og produktionsstyring, herunder økonomi.
 • Samarbejdsevner på tværs af faggrupper.
 • scenografen er en kreativ mønsterbryder, der trives i det kaotiske rum.
 • håndterer forskellighed, kompleksitet og mangfoldighed.

 

Virksomhedsscenografens uddannelse:

En virksomhedsscenograf er typisk uddannet som arkitekt, scenograf eller designer.