Værker

Opus 37: Dejligt vejr i dag, n’est-ce pas, Ibsen

Das Erdbeben in Chili

De Siger, Kong Ødipus

Good for Nothing