Ansøgningsfrist til mentorprogram for scenekunstnere og producenter

17/10 2017

Udviklingsplatformen for scenekunst har ti pladser til et etårigt mentorprogram, der begynder i februar 2018. Mentorprogrammet henvender sig til scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere. Ansøgningsfrist er 9.november.  

Hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man skrive en motiveret ansøgning på højst en side og vedlægge et CV. Det er et krav, at man har egen erfaring som producent af scenekunst. Hvis man får tildelt en af de ti pladser, bliver man parret med en mentor, der matcher ens profil, og det følgende år vil man så modtage sparring på ens projekter.

Yderligere information

Besøg Udviklingsplatformen for scenekunsts hjemmeside for yderligere information om ansøgningskriterier og lignende.

Om Udviklingsplatformen

Udviklingsplatformen tilbyder strategisk rådgivning til projektbaserede scenekunstaktører, herunder enkeltkunstnere, foreninger og kompagnier. Rådgivningen initieres af scenekunstaktøren og baseres på Udviklingsplatformens egen ekspertise samt strategiske partneres knowhow, som indhentes på konsulentbasis. Konsulenten rekrutteres oftest fra den nationale eller internationale scenekunstbranche på baggrund af et match mellem aktørens udfordringer og konsulentens erfaringer.