To ansøgningsfrister 1. februar

13/1 2017

Vær opmærksom på, at der d. 1. februar er to ansøgningsfrister. Det drejer sig om ansøgninger til henholdsvis Scenografernes Rettighedsfond og Den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne.

 

Scenografernes Rettighedsfond

Styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond består af tre scenografer valgt af FAF og tre scenografer valgt af DS. Scenografer, som er rettighedshavere, kan søge forvaltningen. Alle ansøgninger bliver anonymiseret over for styrelsens medlemmer. Ved behandlingen af ansøgningerne ved styrelsens medlemmer altså ikke, hvem ansøgerne er. Kun i særlige tilfælde kan man forvente at modtage støtte i to på hinanden følgende år.

 

Den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne

De to fagforbund, Film- og TV-arbejderforeningen og  Danske Scenografer, fordeler deres andel af de kollektive båndkopimidler efter ansøgning. Der er nedsat en styrelse bestående af to fra hver rettighedsgruppe. Rettighedsgrupperne er filmklippere, fotografer, filminstruktører og scenografer. Kulturministeriet har udstykket retningslinier, ud fra hvilke styrelsen overordnet fordeler midlerne.

 

Man kan læse yderligere information om formål, indhold og formelle krav til ansøgningerne ved at følge disse links:

Scenografernes Rettighedsfond

Den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne