Corona-hotline hos Kulturministeriet

6/4 2020

Kulturministeriet har oprettet en hotline, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant.

Telefonnummeret er 33 74 50 00, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16.

Særlige ordninger for kulturlivet

Løbende arbejdes der på at støtte op om de dele af kulturlivet, som ikke er omfattet af de generelle kompensationsordninger for eksempelvis selvstændige og freelancere. Det kan du læse mere om på Kulturministeriets hjemmeside.