Dagsorden til generalforsamling

9/11 2018

Torsdag den 15. november 2018 kl. 17.00 er der generalforsamling i lokalerne Kgs. Nytorv 21, Baghuset 3. sal, 1050 København K. Der vil efter generalforsamlingen blive serveret mad, øl, vin og vand.

Dagsorden

Valg af dirigent.
1.    Bestyrelsens beretning
2.    Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2017 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport
3.    Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2018
4.    Forslag fra bestyrelsen:
a) Vedtægtsændringer
b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer
c) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere
d) Nedsættelse af kursusudvalg
e) Diskussion af mentorordning
5.    Indkomne forslag: Intet
6.    Budget og forslag til kontingent for det kommende år
7.    Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter
8.    Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
9.    Valg af kritisk revisor
10.     Eventuelt