Dagsorden til generalforsamling 2016

9/11 2016

Torsdag den 17. november 2016 kl. 17.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Danske Scenografer.

Generalforsamlingen finder sted i lokalerne Kgs. Nytorv 21, Baghuset 3. sal, 1050 København K. Der vil efter generalforsamlingen blive serveret mad, øl, vin og vand.

Efter valg af dirigent gennemgås følgende punkter:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2015
  3. Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2016 (bilag)
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og forslag til kontingent for det kommende år
  7. Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter
  8. Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
  9. Valg af kritisk revisor
  10.  Eventuelt