Danske Scenografer skifter hovedorganisation

20/6 2018

Danske Scenografer er nu optaget i en ny hovedorganisation, Akademikernes Centralorganisation (AC). Inden for vores fag vil vi se, at flere og flere får en bachelor, kandidat og masteruddannelse. Udviklingen på de uddannelsesinstitutioner, scenografer uddannes fra, går alle i den retning. Hermed bliver vi en organisation, som passer ind i AC og det akademiske fællesskab.

Baggrunden for dette skifte skal ses i ønsket om at finde en hovedorganisation, hvor vores profil matcher. Bestyrelsen vurderer således, at ved sammenlægningen af FTF og LO bliver denne hovedorganisation en meget stor organisation, hvor Danske Scenografer passer dårligt ind. Derfor har vi i foråret gennemgået en forhandlings- og klargøringsproces med AC. Vi vil fungere som fuldgyldigt medlem per 1. januar 2019.

Vi har været glade for medlemskabet af FTF, og forbindelse til a-kassen FTFa opretholdes stadig. Ved overgangen til medlemskabet af AC udmeldes vi snarest af FTF. Akademikerne er hovedorganisation for faglige organisationer, der organiserer højtuddannede og med vores indtræden vil organisationen repræsentere 378.000 medlemmer.

På vegne af bestyrelsen
Carsten B. Kristensen
Formand for DS, Danske Scenografer