Digitale modeller skaber nye muligheder

30/9 2016

Vil vi i fremtiden udelukkende benytte os af virtuelle modeller frem for de klassiske fysiske modeller, når scenografien udvikles? Nej, lyder svaret fra Steffen Aarfing, som har mere end 20 års erfaring med at designe scenografier virtuelt, men som stadig ser stor værdi i den klassiske fysiske miniaturemodel. Den 7. oktober holder han foredrag om emnet i Stockholm til Nordic Design Days under overskriften ”Physical to digital – and back again”.

Digitaliseringen af scenedesign og -produktion har været i gang i mange år, og programmerne er nået til et virkelig højt niveau. I praksis tilbyder de virtuelle programmer en række fordele, og her er et par stykker af dem; man kan eksperimentere mere i de tidlige faser og visualisere forskellige muligheder uden at skulle finde pap og lim frem; man kan tage sin scenografi med sig eller fremsende den så let som ingenting, hvis man eksempelvis har internationale opgaver.

Ifølge Steffen Aarfing, som selv bruger virtuelle programmer i sit arbejde, er digitaliseringen dog ikke ensbetydende med et farvel til den klassiske fysiske model.

”Det erstatter ikke den fysiske model, men fører til en ny form for model, hvor den fysiske og virtuelle model samarbejder med hinanden.  I min optik er den fysiske model stadig det bedste værktøj til at vise de rumlige begreber, mens den virtuelle model kan demonstrere forskellige stemninger og udtryk, som tidligere enten ville være umuligt at få frem i en model, eller som ville være meget tidskrævende at skabe. På den måde supplerer de to metoder hinanden.”

 

Vigtigt for fremtidens finansiering

Af mange forventes det, at finansieringen af kulturen, og herunder i særdeleshed scenekunsten, i fremtiden mere og mere vil afhænge af velvilligheden hos fonde og et kommercielt engagement fra private virksomheder. Her kommer de digitale visualiseringer til at spille en stor rolle.

”Når man skal ud at hente midler til scenekunst, beder man om penge til et produkt, som ikke er realiseret endnu. Det er et prospekt, der skal investeres i. Her kan scenografer hjælpe producenter, instruktører og andre partnere med på et meget tidligt tidspunkt at gøre værket konkret ved hjælp af en digital visualisering af, hvordan det kommer til at se ud. Dette ansvar til skal vi være parate til at tage,” siger Steffen Aarfing.

Ifølge Steffen Aarfing tager det tid at blive fortrolig med at arbejde kreativt i visualiseringsprogrammerne, og han anbefaler, at man eksperimenterer med det i et par sæsoner sideløbende med, at man arbejder på traditionel vis. Først når man er dygtig nok til, at ens kreativitet ikke bliver hæmmet af, hvor god man er til at finde ud af programmet, kan man gøre det til en indarbejdet del af ens arbejdsprocesser.