DS har fået en formand

27/2 2018

Danske Scenografers bestyrelse har peget på Carsten Burke Kristensen som ny formand for foreningen. Carsten er den første formand i foreningens historie og tiltræder d. 15. april. På seneste generalforsamling i november blev det vedtaget, at DS fremover skal være repræsenteret af en formand.

Den ny formands opgaver er endnu ikke fastlagt, men vil blive defineret i løbet af 2018, hvor bestyrelsen, formanden og sekretariatet i fællesskab vil finde ud af, hvordan foreningens interesser og arbejdsopgaver bliver varetaget bedst muligt. Det ligger dog fast, at formanden skal være ansigtet udadtil, og at han skal være med til at skabe kontinuitet i samarbejdet med andre forbund.

Carsten har stor erfaring med bestyrelsesarbejdet i DS, og det er således hans fjerde periode i bestyrelsen. Professionelt og kunstnerisk kan Carsten trække på mange års erfaring fra forestillinger i ind- og udland, ligesom han har fungeret som sagkyndig konsulent for en række instanser, herunder Nordisk Kulturfond, og han har desuden blandt andet været leder af scenografuddannelsen på Statens Teaterskole i en fireårig periode.