DS skal have ny sekretariatsleder

3/11 2022

Danske Scenografer søger ny sekretariatsleder. Da Jakob Pelch har valgt at gå pension, skal vores fagforening finde hans afløser. Jakob Pelch forbliver sekretariatsleder, ind til en ny er fundet.

Stillingsopslag

Sekretariatsleder for Danske Scenografer

Vil du arbejde for kunstnere? Vil du lede en lille fagforening? Danske Scenografer søger en ny sekretariatsleder, da vores nuværende leder trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Danske Scenografers formål er at arbejde for medlemmernes løn, rettighedsforhold og arbejdsvilkår i øvrigt. Derudover har vi fokus på kursus- og efteruddannelsesvirksomhed.

Dine arbejdsopgaver:

  • Dine opgaver er meget vidtfavnende. Der er traditionelle juridisk-økonomiske opgaver som vejledning vedr. kontrakter og rettighedsspørgsmål, overenskomstforhandlinger, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, styring af foreningens økonomi m.v.
  • Men hertil også administration af vores lejlighed i Berlin, kursusudvikling og –planlægning, forvaltning af rettighedsmidler, planlægning og deltagelse i studierejser og medlemsarrangementer samt alle mulige andre aktiviteter.

Foreningens fokuspunkter for det kommende års arbejde vil være:

  • Bæredygtighed i produktioner
  • Arbejdsmiljø (fysisk, psykisk, krænkelser)
  • Synlighed (Prag Quadrennialen 23 og eventuelt en scenografi-udstilling)
  • Teateroverenskomst og rettigheder på teatre

Dine kvalifikationer:

  • Forståelse og interesse for at arbejde sammen med kunstnere er et must, og interesse for kultur absolut en fordel. Kendskab til ophavsret og ansættelsesret samt gode forhandlingsevner ligeledes.
  • Du skal have et skarpt blik for juridiske og økonomiske forhold. Du skal have gode samarbejdsevner i forhold til medlemmer, netværk, og samarbejder med øvrige faglige og ophavsretslige organisationer samt arbejdsgivere. Du skal kunne tage selvstændige beslutninger, kunne rumme at inddrage andre i processen, såsom ansatte, medlemmer og bestyrelse. Du skal besidde gode kommunikationsevner i skrift og tale. Du skal kunne indgå i foreningens sociale liv i forbindelse med diverse medlemsarrangementer og medlemskontakt i det hele taget.

Vi tilbyder et fuldtidsjob, hvor rejser, aften- og weekendarbejde kan forekomme. Løn efter aftale. Arbejdssted er baseret i København.

Deadline for ansøgning: 27. november 2022. Ansøgning sendes til ce@scenograf.dk.

Vil du vide mere? Se vores hjemmeside www.scenograf.dk, og kontakt gerne vores nuværende sekretariatsleder Jakob Pelch på tlf. 33 14 33 55.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danske Scenografer er den faglige organisation for scenografer, production designere og lys-, lyd-, kostume- og udstillingsdesignere. Vi har lidt over 300 medlemmer og administrerer Copydan-rettighedsmidlerne for scenografer og lysdesignere. Sekretariatet består af 2 medarbejdere samt en ekstern konsulent, Vi bor på Kgs. Nytorv sammen med Filmarbejderforeningen.