EU-direktiv mørklægger scenekunsten

2/5 2018

Den 7. maj skal Europaparlamentet taget stilling til et nyt EU-direktiv, der kan vise sig at blive problematisk for scenekunsten. Direktivet vil nemlig sidestille lyskilder til scenekunst med lyskilder, der bruges til almindelig belysning i eksempelvis private hjem. Sker dette, vil der være et markant behov for udskiftning af udstyr, der vil koste mange millioner kroner at gennemføre, hvilket mange scener ikke ville kunne oppebære. Samtidig tager direktivets krav ikke tilstrækkeligt hensyn til, at scenebelysning teknisk set er noget helt andet end almindelig belysning. Derfor vil direktivet i praksis også betyde en kunstnerisk forringelse. Sidst men ikke mindst vil direktivet gøre de senere års investeringer i lavenergilyskilder værdiløse, fordi de ikke stemmer overens med de nye krav. Vi skal alle bidrage til et lavere energiforbrug, men dette er ikke den rette måde at gøre det på.

LOF har derfor rettet henvendelse til danske MEP'ere, som forhåbentlig vil gribe ind og være med til at rette op på denne - i vores optik - fejl i det nye direktiv.

 

Brevet til danske MEP'ere

Kære MEP medlem

Vi vil gerne hermed henlede din opmærksomhed på et for teaterbranchen i Danmark (og hele Europa) bekymrende EU forslag - EU Energy Directorate’s ECO Design Working Pan 2016 - 2019, som vil skulle erstatte EU-direktiv 1194/2012, som omhandler brug af lyskilder, herunder belysning af teaterforestillinger.

Teaterbranchen har fuldstændig forståelse og sympati for det overordnede formål med at spare på energien. Teatrene har derfor allerede investeret i energibesparende LED lyskilder i stort omfang. Forslaget medfører dog, at teatrene ikke længere kan gøre brug af de nyudviklede lyskilder (tungsten, udladningslamper, LED), der løbende bruges og bliver optimeret løbende af fabrikanterne. Det vil skabe uoverskuelige konsekvenser for alle teatre, idet der ikke findes teknologi til udvikling af lyskilder, der kan erstatte det eksisterende materiel med den forudsatte gevinst i energiforbruget.

Den teknologi forslaget forudsætter, er baseret på en LED variant med hvidt lys, der er helt uegnet til dynamisk belysning. Dynamisk farvet belysning er en forudsætning for sceneproduktioner, i modsætning til almindeligt byggeri med statisk hvid belysning. Teknologien i dette er ikke realistisk indarbejdet i det nye forslag, der visse steder er selvmodsigende. Økonomien i disse LED-enheder er uoverskuelig, idet teknologien med den nødvendige præstation slet ikke findes.

 Undersøgelser har vist, at teaterlyset udgør en forsvindende lille andel (mindre end 5%) af et teaterhus samlede energiforbrug, hvorfor initiativer på det øvrige forbrug i bygningerne synes mere bæredygtigt og realistisk.

Teater, film og tv-branchen har hidtil været undtaget fra dette direktiv. I det nye forslag er teaterområdet af uvisse årsager imidlertid ikke mere undtaget, hvilket i realiteten vil gøre det udsigtsløst at spille teater i fremtiden.

 Vi må tro, at dette må bero på en fejl eller manglende indsigt i området, og vi vil derfor kraftigt anmode dig om at gribe ind mens tid er. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF)