Formand for Danske Scenografer genvalgt

12/12 2018

I forlængelse af generalforsamlingen har den ny bestyrelse for Danske Scenografer konstitueret sig selv på det første bestyrelsesmøde. Her blev Carsten Burke Kristensen genvalgt som bestyrelsesformand. Carsten tiltrådte som formand for et år siden, da det på generalforsamlingen blev vedtaget, at DS fremadrettet skal have en formand, der aktivt kan tegne foreningen udadtil og arbejde sammen med sekretariatet.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Anne Mette Drivsholm, Eva Holten, Natalie Melbye, Pernille Jensen, Gustav Pontoppidan, Inge-Golf Schmidt, Eva Lendorph, Ditlev Brinth, Michael Breiner, Johanne Eggert, Silje Aune Dammen og Palle Christensen.