Generalforsamling

12/11 2021

Der er blevet indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 18. november 2021 kl. 17.00 i Danske Scenografers lokaler, Kgs. Nytorv 21 B., 3. Sal, 1050 København K. Der vil blive serveret lidt godt at spise og drikke i forbindelse med generalforsamlingen.

Medlemmer bosiddende vest for Storebælt kan få refunderet deres rejseudgifter (billigste transportmiddel) mod aflevering af dokumentation for udgiften. Vel mødt!