Gratis adgang til Arbejdermuseet

12/1 2018

Danske Scenografer har lavet en treårig aftale med Arbejdermuseet, der giver medlemmer af Danske Scenografer og deres ægtefælle/samlever/børn gratis adgang til museet.  Ved indgangen skal du kunne dokumentere dit medlemskab af DS. Hvis du ikke allerede har et medlemskort, kan du rekvirere det på sekretariatet.

Om Arbejdermuseet

Arbejdermuseet er både et kulturhistorisk museum og et kunstmuseum. Fra den spæde start i 1982, da der endnu ikke var en eneste genstand i samlingerne, til i dag har Arbejdermuseet opbygget en samling på ca. 63.000 genstande og 12.000 kunstværker. Dertil kommer en stor samling af bøger, tidsskrifter, faner, fotos og meget mere.

Website

Arbejdermuseet

Adresse

Rømersgade 22
1362 København K