Indkaldelse til generalforsamling

25/10 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Scenografer. Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 15. november i Danske Scenografers lokaler, Kgs. Nytorv 21 B., 3. Sal, 1050 København K. Udover at drøfte væsentlige emner for forbundet og dets medlemmer vil der også blive serveret god mad og drikke. Vel mødt.

Medlemmer bosiddende vest for Storebælt kan få refunderet deres rejseudgifter (billigste transportmiddel) mod aflevering af dokumentation for udgiften.

Dagsorden følger snarest muligt

Dagsorden med bilag til generalforsamlingen vil blive mailet ud senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 12 stk. 4. Forslag til punkter til dagsordenen skal i henhold til vedtægternes § 13 stk. 3 være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes man give et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller sekretariatet besked før generalforsamlingen.