Indkaldelse til generalforsamling

13/11 2020

Dette års ordinære generalforsamling i Danske Scenografer afholdes torsdag den 19. november 2020 kl. 17.00. På grund af COVID-19 afholdes generalforsamlingen digitalt.

Praktisk information

Medlemmerne vil i næste uge få tilsendt et link til zoom-genneralforsamlingen, som de skal bruge. Hvis du ikke allerede har zoom, kan det let og gratis downloades. Vi vil i forbindelse med linket give nogle praktiske anvisninger på, hvordan du gør på generalforsamlingen, når du vil have ordet mv.

Generalforsamlingens tilhørende dokumenter (regnskab, budget, etc.) er fremsendt til alle medlemmer per mail.

Hav også meget gerne et glas ved hånden, så vi kan hilse ordentligt på hinanden og skåle undervejs!

Hvem har den bedste baggrund?

I forbindelse med generalforsamlingen har vi en kreativ konkurrence med en velsmagende præmie. Så begynd allerede nu at tænde op for dine kreative evner, idet vi udskriver en konkurrence om, hvem der på generalforsamlingen kan vise den bedste billedbaggrund  Den kan være lavet digitalt eller være i fysisk form, og præmien bliver en middag for 2 på en restaurant. Bestyrelsen vil under generalforsamlingen tjekke alle deltagernes baggrunde og udvælge den bedste, der vil blive kåret under pkt. 5.

Dagsorden for generalforsamlingen

Valg af dirigent.
1.    Bestyrelsens beretning (mundtlig fremlæggelse).
2.    Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2019 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport (bilag)
3.    Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2020 (bilag)
4.    Forslag fra bestyrelsen:
   a) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)
   b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)
5.    Indkomne forslag: Intet
6.    Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
7.    Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
8.    Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
9.    Valg af kritisk revisor
10.  Eventuelt

Ad 1)    Følgende emner vil blive gennemgået:

1)    Generelt om året der gik
2)    Overenskomstsituationen på film/tv
3)    Overenskomstsituationen på teaterområdet
4)    Production design uddannelsen
5)    Kulturmøde Mors

Ad 7)    Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen.

Inge-Golf Schmidt, Gustav Pontoppidan, Carsten Kristensen og Knirke Madelung og genopstiller.

Annemette Drivsholm, Pernille Jensen, Rebekka Bentzen, Ditlev Brinth og Johanne Eggert ønsker ikke at genopstille.

Følgende nyopstiller: Brian Njie, Martin Danielsen Barnung, Anne Schnettler, Lise Lotte Justesen, Marianne Nilsson og Astrid Lynge Ottosen

Bemærk, at der ifølge vedtægterne ikke fordres et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer ud over et minimum på 5.