Indkaldelse til generalforsamling 2019

22/10 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 14. november 2019 kl. 17.00 i Danske Scenografers lokaler, Kgs. Nytorv 21 B., 3. Sal, 1050 København K. Der vil blive serveret lidt godt at spise og drikke i forbindelse med generalforsamlingen.

Medlemmer bosiddende vest for Storebælt kan få refunderet deres rejseudgifter (billigste transportmiddel) mod aflevering af dokumentation for udgiften.

Vel mødt!

Bidrag til dagsordenen

Dagsorden med bilag til generalforsamlingen vil blive mailet ud senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 12 stk. 4. Hvis du har forslag til punkter til dagsordenen, skal sekretariatet have disse senest to uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 31. oktober (jævnfør vedtægternes § 13 stk. 3).

Stil op til bestyrelsen

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du give et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller sekretariatet besked før generalforsamlingen.