Information om COVID-19 kompensation

6/4 2020

Mange medlemmer er ramt i større eller mindre grad af den nuværende krise med COVID-19 og den medfølgende nedlukning af kultur- og erhvervsliv. Staten har derfor lavet en kompensationsordning, og den kan du finde en vejledning til under hovedmenuen eller ved at følge dette LINK.

Kort om ordningen

Selvstændige og freelancere kan få kompensation til dækning af forventet omsætningstab.

Det forventede omsætningstab skal være på minimum 30 procent og være en følge af udbruddet af coronavirus.

Der gives kompensation for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder.

Der skal søges om kompensation for hele perioden, der kan således ikke søges kompensation for en del af perioden. Det forventede omsætningstab på 30 procent gælder for hele perioden.

Der kan kun søges om omsætningskompensation for et cpr-nr. og en person der ejer flere virksomheder kan således ikke modtage kompensation pr. virksomhed.