Kampagne imod ulovlig streaming

16/12 2016

Rettighedsalliancen, som Danske Scenografer er en del af, er blandt afsenderne på en kampagne imod ulovlig streaming, der kører i øjeblikket. Kampagnen hedder "Os der elsker film" og henvender sig især til unge mellem 15 og 25 år. Blandt kampagnetiltagene er annoncering på de websites, hvorfra der streames ulovligt.

 

Uddrag af pressemeddelelse:

I en begrænset periode indrykker Os der elsker film annoncer på de ulovlige sider, som advarer og oplyser om konsekvenserne ved at streame film og tv-serier ulovligt.

”Mange unge ved godt, at det er ulovligt at bruge de ulovlige streamingsites, men de synes ikke, at det er alvorligt ulovligt. Det vil vi gerne fortælle dem direkte på de ulovlige sider. Vi vil oplyse om, at det faktisk har nogle konsekvenser – både for dem selv, der for eksempel risikerer virus og at få stjålet deres personlige oplysninger, og for filmbranchen, der får sværere ved at lave flere gode film, hvis ingen betaler,” siger Maria Fredenslund, der er direktør for RettighedsAlliancen.

Os der elsker film er i forvejen til stede med annoncer, budskaber og kampagnefilm på en lang række lovlige online-sites.

Knap en mio. har set kampagnefilm

Os der elsker film har siden 22. november med en række aktiviteter sat fokus på ulovlig streaming. Biografgængere og netbrugere har blandt andet mødt budskabet “Ulovlig streaming har konsekvenser” i en kampagnefilm med Lars Brygmann og Bebiane Kreutzman. Kampagnefilmen har foreløbigt haft mere end 900.000 unikke visninger på forskellige onlineplatforme og har især ramt den unge målgruppe. Langt hovedparten af dem, som har set kampagnefilmen på Facebook, er således unge mellem 13 og 24 år, der ”tagger” hinanden og deler filmen i stor stil.
På kampagnesiden www.osderelskerfilm.dk kan man læse meget mere om de forskellige konsekvenser ved ulovlig streaming samt finde et omfattende undervisningsmateriale målrettet 7.-9. klasse til fri afbenyttelse for landets skolelærere.

Hver anden mellem 15-25 år streamer jævnligt ulovligt

Ulovlig streaming og ulovlig download er især udbredt hos de unge. En undersøgelse fra Os der elsker film lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov viser, at 40 procent af de 15-50-årige mindst en gang om måneden ser film eller tv-serier fra ulovlige sider eller sider, de er i tvivl om er lovlige. Ser man specifikt på aldersgruppen 15-25 år er tallet oppe på 50 procent. Den gode nyhed er, at de samme unge også benytter de lovlige tjenester – 90 procent af de unge streamer lovligt ifølge undersøgelsen, som bygger på i alt 1.506 CAWI-interview med danskere i alderen 15-50 år.

Bag Os der elsker film står: Det Danske Filminstitut, Producentforeningen, Rettighedsalliancen, Foreningen af Danske Videodistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, TDC, Blockbuster, Google, Nordisk Film, Egmont, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Biografer, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Skuespillerforbund, Danske Scenografer og undervisningsforlaget Alinea.

 

Nyttige links:

Pressemeddelelse i fuld længde

Os der elsker film

Rettighedsalliancen