Lækker mad og vigtige diskussioner på generalforsamling

9/11 2017

Det er tid til den ordinære generalforsamling, der afholdes d. 16. november. Det bliver som altid vedkommende og hyggeligt, og efter den formelle del bliver der serveret lækker mad fra Taarbæk Kro. På dette års generalforsamling skal vi drøfte nogle meget væsentlige emner, der kommer til at få stor indflydelse på foreningens fremtidige virke. Dels har vi fået en anmodning fra lyddesignerne om at blive en del af vores fællesskab, og dels skal vi vende, om DS fremover skal have en bestyrelsesformand og eventuelt næstformand, der kan være talspersoner og repræsentanter for foreningen.

Vel mødt!

 

 

Praktisk

Generalforsamlingen afholdes d. 16. november i lokalerne på Kgs. Nytorv 21, Baghuset 3. sal, i København. Vi går i gang kl. 17:00. Efter generalforsamlingen bliver der serveret mad fra Taarbæk Kro med tilhørende øl, vand og vin.

 

Dagsorden

Valg af dirigent.
1.   Bestyrelsens beretning (bilag)
2.   Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2016 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport (bilag)
3.   Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2017 (bilag)
4.   Forslag fra bestyrelsen:
       a) Vedtægtsændringer (bilag)  
       b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)
       c) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)
5.   Indkomne forslag: Intet
6.   Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
7.   Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
8.   Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
9.   Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Bilag er fremsendt per mail sammen med den officielle indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad 7)    Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen.

Annemette Drivsholm, Nathalie Melbye. Katrine Gjerding, Pernille Jensen, Anja Wessel og Eva Holten genopstiller.

Michael Breiner, Steffen Aarfing, Knirke Madelung og Marie Gyllenhoff ønsker ikke at genopstille.

Følgende nyopstiller: Raphael Solholm, Carsten Kristensen, Franciska Zahle og Gustav Pontoppidan