Medlemsmøde om rettigheder ved film- og tv-produktion

6/2 2019

De fleste af jer er bekendt med, at scenografernes rettigheder – og betalingen herfor – inden for tv- og filmområdet er under hårdt pres. Flere og flere ser Netflix, HBO og andre streamingtjenester, mens stadigt færre ser flow-tv. De Copydan-penge, man plejer at få stammer primært fra flow-tv, mens streamingtjenesterne ikke betaler noget. Så udviklingen går ikke vores vej. Derfor har Danske Scenografer været medstifter af ”Create Denmark”, der arbejder hårdt på at få aftaler i stand vedr. produktioner til streamingtjenesterne.

Vi vil gerne invitere på et medlemsmøde, hvor vi både hygger og får diskuteret disse ting igennem – herunder ikke mindst, hvad vi kan gøre. På mødet vil vi også præsentere en ny folder om rettigheder, som bestyrelsen har fået produceret. Vi har inviteret Kasper Banlusak Halkier, der er direktør for Create Denmark, til at fortælle om arbejdet her, og ikke mindst vi har vi inviteret Lone Amtrup, som er ekspert i ophavsret og ophavsretsforhandlinger, til at forklare helt elementært, hvad rettigheder er, og hvorfor de er så vigtige. Hertil vil hun også give gode råd til forhandlingssituationer, når du sidder over for producenten.
Vi har i øvrigt indgået en aftale med Lone om at fungere som vores konsulent i den kommende tid.

Vi starter med en dejlig middag, så du bedes give besked om din deltagelse – og om du er vegetar, fisketar eller andet.

Vi håber at se rigtig mange af jer, der arbejder inden for området.

Tid og sted

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00 – 22.00 på Admiral Gjeddes Gård, Store Kannikestræde 10a, 1169 København K.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding skal ske senest den tirsdag den 12. februar hos sekretariatet.

Om Create Denmark

Create Denmarks primære opgave er at indgå aftaler vedrørende on demand udnyttelse af danske dramaserier og andre audiovisuelle produktioner på vegne af mange tusinde kunstnere. Create Denmark ønsker igennem et bredt samarbejde at skabe værdi for rettighedshaverne og derved værne om rammerne for dansk kultur og kunstnerisk kreativitet i en digital verden, hvor udbredelsen af streamingtjenester ændrer vores forbrugsvaner og den måde, vi konsumerer film, serier og tv.

Create Denmark er en non-profit, medlemsejet erhvervsdrivende forening, som blev stiftet i 2016 af Dansk Artist Forbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Film og tv-arbejderforeningen, Danske Scenografer og Danske Sceneinstruktører. Den betaling, som Create Denmark modtager via kollektive aftaler, sendes via medlemsorganisationerne videre til rettighedshaverne.

Læs mere