Medlemsmøde: Skæve produktionstilgange giver kontraktproblemer

21/1 2019

Der afholdes medlemsmøde om de kontraktudfordringer, som nye typer af arbejdsbeskrivelser inden for scenkunst giver anledning til. Medlemsmødet finder sted torsdag d. 21. februar kl. 17-19 i lokalerne på Kgs. Nytorv 21, baghuset 3. sal, 1050 København K.

I de senere år har vores medlemmer fortalt om stigende problemer med arbejdsforholdene i forhold til mere skæve produktionstilgange. Især er begrebet ”scenografisk konsulent” vanskeligt. Hvad betyder det egentligt – og hvordan skal scenografen definere sin arbejdsopgave og aflønning under et konsulentjob?

Derudover findes en kategori, som drejer sig om projekter og/eller mindre produktioner, der måske ikke kræver en fuld aflønning i forhold til den scenografiske opgaves størrelse. Hvordan beskriver vi denne form?
Vi vil gerne formulere nogle udspil, som konkretiserer områderne – og giver os et forhandlingsgrundlag. Vi kan jo se, at udviklingen allerede sker – men uden at vi har en samlet holdning. Det må vi se at få.

DS indkalder derfor til medlemsmøde, hvor vi diskuterer og definerer de centrale tilgange og angrebsvinkler på disse problemstillinger. Vi vil præsentere en række cases, som kan danne udgangspunkt for debatten. Vi opfordrer medlemmerne til at indsende kontrakter til sekretariatet - især angående konsulentjobs og andre former, som adskiller sig fra den gængse produktionsmodel. Indsendte kontrakter vil naturligvis blive behandlet med fortrolighed.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af Danske Scenografer
Carsten Burke Kristensen
Formand