Opretholdelse af dansk rettighedsmodel

2/11 2018

Streamingtjenester har stor fremgang på verdensplan og herhjemme. De sætter gang i en masse projekter, som også giver arbejde til bl.a. flere danske scenografer, instruktører og skuespillere. I kunstnerorganisationerne får vi netop nu derfor henvendelser fra flere medlemmer, der skal til at indgå aftaler med streamingtjenesterne. I flere tilfælde lønner streamingtjenesterne scenograferne højere end ’klassisk’ dansk tv-serie og filmproduktion, men desværre på et ’buy out’ grundlag, hvor du mister din fremtidige og løbende rettighedsbetaling.   

Create Denmark

For samlet at kunne imødegå udviklingen har vi i kunstnerorganisationerne skabt et fælles forhandlingssamarbejde kaldet Create Denmark. Overordnet set har organisationen til formål at gøre det nemt (for producenter) at købe rettigheder ét samlet sted og samtidig sikre kunstnere en rimelig betaling, når jeres rettigheder bruges på det digitale marked.

Create Denmark består af Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Danske Sceneinstruktører, Dansk Artist Forbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund, Film og tv-arbejderforeningen og Danske Scenografer.

Buy out versus rettighedsmodel

Når streamingtjenesterne gerne vil betale dig ud med en engangsbetaling, undviger de den danske rettighedsmodel med løbende betaling, som klart er en bedre forretningsmodel for dig, fordi det hen over et langt scenografliv giver flere penge, end buy out-aftaler kan.

Aktivering af eksklusive mandater

Så hvordan sikrer vi dig rettighedspenge, når du arbejder for en streamingtjeneste? Vi står via vores medlemskab af forhandlingssamarbejdet Create Denmark skulder ved skulder med de andre kunstnerorganisationer, og aktiverer hermed det vigtige værktøj: de eksklusive mandater.

Et eksklusivt mandat betyder, at du overdrager nogle af dine rettigheder til dit forbund, og muligheden for denne overdragelse blev formelt vedtaget enstemmigt på den ordinære generalforsamling i 2017 og aktiveret af bestyrelsen på møde den 9. oktober 2018. Det indebærer, at forbundet på dine vegne forhandler og indgår aftaler om brug af dine rettigheder på produktioner lavet til streamingtjenester. Det samme gør dine kolleger - både i dit eget forbund og i de andre kunstnerorganisationer. Når forbundene under Create Denmark benytter denne fælles strategi på vegne af vores medlemmer, er vi med til at sikre, at alle medlemmer og alle forbund står stærkere i forhandlingssituationen med streamingtjenesterne.