Rettighedshavere i hård kritik af Blankmedieudvalgets anbefalinger

14/9 2017

Det såkaldte Blankmedieudvalg er kommet med deres anbefaling til, hvor meget rettighedshavere skal kompenseres i forbindelse med lovlig privatkopiering. Af uvisse årsager er anbefalingen at give den laveste kompensation i hele Europa. Derfor er vi som rettighedshavere offentligt gået ud og kritiseret anbefalingen via denne pressemeddelelse, der er udsendt af KulturPlus, som Danske Scenografer er medlem af.

Læs Blankmedieudvalgets rapport

Rettighedshavere i hård kritik af Blankmedieudvalgets anbefalinger

Udvalget anbefaler, at en ny ordning for privatkopiering skal give kunstnere og producenter 44 mio. kr. om året. Tallet er taget ud af den blå luft, siger rettighedshaverne, der vil have rapporten kasseret.
Blankmedieudvalgets analyse af danskernes kopieringsvaner viser, at lovlig privatkopiering af film, musik og tv i Danmark udgør, hvad der svarer til 1 mia. kroner om året. Men ifølge udvalget, bør de danske kunstnere kun kompenseres med 44 millioner kroner om året for kopiering. Kritikken hagler nu ned over udvalgets arbejde, og rettighedshaverne kræver handling fra kulturminister Mette Bock.

”Undersøgelsen konkluderer tydeligt, at danskerne privatkopierer musik og film til en værdi af omkring 1 mia. kroner om året. Men udvalget har valgt at se bort fra resultaterne i den undersøgelse, de selv har bestilt, og kommer i stedet med et beløb på 44 mio. kroner, som er taget du af den blå luft. Det er uacceptabelt, og jeg vil opfordre kulturministeren til at se alvorligt på sagen”, siger direktør i Producentforeningen Klaus Hansen.

Dansk Skuespillerforbunds formand Katja Holm er også forundret, og retter en skarp kritik af udvalgets anbefalinger:

”Det er ikke ordentligt arbejde, udvalget har leveret. Den anbefalede kompensation ligger milevidt fra de tal, som undersøgelsen viser. Der er simpelthen et regnestykke, der mangler, og det er dybt kritisabelt. Udvalget bør i det mindste forholde sig til den undersøgelse, der er lavet til formålet, og som politikerne og kulturministeren har bedt om. Udvalgets arbejde må revurderes”.

Dansk ordning dårligst i Europa

Blankmedieudvalget anbefaler, at danske kunstnere og producenter får en kompensation, som er markant lavere end i andre europæiske lande. Ifølge udvalget bør 15,42 kroner gå til rettighedshaverne, når der sælges en smartphone, hvor kunstnere og producenter får 26 kroner i Holland og 42 kroner i Tyskland.

”Udvalget har kigget på niveauet i andre EU-lande, og anbefaler så en kompensation, der ligger langt under alle andre europæiske lande. Hvorfor? Udvalget kommer ikke med en begrundelse for, at danske rettighedshavere skal stilles markant dårligere end de franske, tyske og hollandske. Det vil jeg gerne høre kulturministerens holdning til”, udtaler Klaus Hansen.

Yderligere oplysninger:
Klaus Hansen, direktør for Producentforeningen, tlf. 20810959
Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund, tlf. 26144118
Katja Vesselbo Døssing, presseansvarlig Copydan KulturPlus, tlf. 30522428