Rift om pladser til Japan

6/5 2016

Som tidligere annonceret går dette års studierejse til Japan, og den finder sted i efteråret. Allerede nu er der massiv interesse for at sikre sig en af de 16 pladser, og i skrivende stund er der 28 tilmeldte. Hvis man vil være med i puljen, når der trækkes lod om pladserne, skal man tilmelde sig senest d. 31. maj.

Blandt de tilmeldte bliver der trukket lod om pladserne, dog vil deltagerne i den seneste store studietur (Usbekistan 2013) få 2. prioritet ved lodtrækningen. Der vil blive lavet en venteliste blandt afslagene. Man får besked om deltagelse den 1. juni.  Herefter er der ca. 14 dages betalingsfrist, og er deltagergebyret ikke indbetalt indenfor denne frist, vil pladsen automatisk overgå til den første på ventelisten.

Prisen for deltagelse er 3.000 kroner, der dækker flyrejse og syv dages Japan Rail Pass, hoteller, de fleste entreer og rejseforsikringer. Du skal selv betale mad og drikke samt lokal transport. Rejsen bliver for størstedelens vedkommende betalt af Scenografernes Rettighedsfond.

En nærmere introduktion af landet er nok overflødig, men vi planlægger at besøge Kyoto og Tokyo samt kunstnerøen Naoshima. Overnatninger og transport er bestilt, men indholdet de forskellige dage er ikke på plads. Deltagerne på rejsen må meget gerne komme med input. Der vil blive holdt en fælles forberedelsesmøde, når deltagerne er fundet, og det forventes, at alle bidrager aktivt med at forberede rejsen.

Der er afgang fra Kastrup den 26. september 2016 kl. 15.45. Hjemkomst samme sted den 7. oktober 2016 kl. 16.05.