Udvidet dagpengeret mm.

2/7 2020

Orientering fra FTFa om nogle af de nye tiltag, som kan have indflydelse på, hvordan du som medlem er stillet i denne tid.

To måneders yderligere dagpenge til ledige

Folketinget har netop vedtaget, at ledige får yderligere to måneders ret til dagpenge. Det betyder, at forbruget af dagpengeperioden samt en eventuelt forlænget dagpengeperiode sættes i bero i yderligere to måneder. Det betyder, at udbetalingen af dagpenge ikke tæller med i forbruget af dagpenge til og med 31. august 2020.

De to måneders ekstra dagpenge er et led i udfasningen af hjælpepakkerne, der skal sikre, at Danmark kommer godt igennem coronakrisen.

Selvstændige får ekstraordinær mulighed for at opnå ret til dagpenge

Folketinget har også vedtaget at give en håndsrækning til selvstændige. To initiativer skal give selvstændige ret til dagpenge.

  1. Selvstændige, der endnu ikke er medlem af en a-kasse eller som har været medlem i mindre end et år, får nu ret til dagpenge under visse omstændigheder. Fx skal de betale et års medlemskab og samtidigt, forpligter medlemmet sig til at forblive medlem i et år frem. Dette kan lade sig gøre i perioden fra 9. juli til 8. august 2020. Læs mere om, hvilke betingelser der skal være opfyldt her. Hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent pga. COVID-19, kan medlemmer, der er selvstændige, få dagpenge uden at virksomheden behøver at ophøre. Det gælder fra og med 9. juli til og med 8. september 2020.
  2. Hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent pga. COVID-19, kan medlemmer, der er selvstændige, få dagpenge uden at virksomheden behøver at ophøre. Det gælder fra og med 9. juli til og med 8. september 2020.

Trainee-ordningen er forlænget

Frem til juli 2022 får ledige dimittender mulighed for en særlig målrettet indsats, fordi mangel på erhvervserfaring kan være en barriere for at komme i job. Trainee-ordningen er et samarbejde mellem a-kassen og de faglige organisationer i FH-regi. Kontakt Lene S. Madsen fra FTFa’s Organisationssekretariat, hvis du vil vide mere.

Midlertidig forlængelse af sygedagpenge forlænges

COVID-19 har medført en række ændringer i sundhedssystemet og suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at sygemeldte ikke kunne tilbydes samme indsats. På den baggrund vedtog Folketinget den 25. juni 2020 at forlænge ”yderligere midlertidig forlængelse af ret til sygedagpenge”. Baggrunden er fortsat, at uarbejdsdygtige ikke skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Når den midlertidige forlængelse udløber, skal kommunen træffe afgørelse efter de almindelige regler.

Besøg også FTFa's website for yderlige information