Vi har alle et medansvar

21/12 2017

Erklæring fra bestyrelsen i Danske Scenografer:

I Danske Scenografer ser vi med bekymring og alvor på de seneste vidnesbyrd om seksuel chikane, overgreb og krænkelser, der er dukket op i den danske scenekunst og filmbranche i forbindelse med #stopstilheden.

Det er vores medansvar, at vi og vores kollegaer kan gå på arbejde og føle os trygge uden frygt for overgreb eller diskriminering.

Den tavshedskultur og uvidenhed om problemerne der har eksisteret og har gjort, at disse historier er blevet holdt i det skjulte, kræver handling og giver anledning til at tage fat på og undersøge også det psykiske arbejdsmiljø som helhed - herunder også andre former for magtmisbrug og mobning.

Danske Scenografer vil sammen med de øvrige forbund samt skoler for scenekunst og film arbejde på konkrete tiltag, der kan komme diskriminering, magtmisbrug og krænkelser til livs i vores brancher.

Vi vil bistå medlemmer med juridisk hjælp til at anmelde chikane og give rådgivning til medlemmer, der har været udsat for krænkelser.

Vi vil arbejde for et sundt og trygt arbejdsliv, hvor ligeværd og respekt er nøgleord.

Vi anerkender samtidig, at flere af vores medlemmer har en lederfunktion og dermed et stort ansvar for at lytte og at være bevidste om at skabe et respektfuldt og trygt arbejdsmiljø.
 
Bestyrelsen Danske Scenografer