Workshop: I mulighedernes rum

19/4 2017

"I mulighedernes rum" er en tre-dages workshop, der er udviklet i et unikt samarbejde mellem Danske Dramatikere, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Danske Scenografer og Efter- og videreuddannelsen på DDSKS. På dette kursus inviteres dramatikere, instruktører og scenografer til at undersøge nye muligheder og vinkler for konceptudvikling.

Hvordan er afsættet for konceptudvikling forskellig blandt faggrupperne – hvor er der ligheder – og kan vi finde nye veje sammen?

 

Beskrivelse af workshoppen

De tre workshopdage tager udgangspunkt i henholdsvis dramatikeren, instruktørens og scenografens måde at arbejde med konceptudvikling på. Hvordan er den kreative proces forskellig afhængig af, om afsættet er tekstligt, mise-en-scéne, rumligt og visuelt eller noget helt andet?

Workshoparbejdet kickstartes hver dag med oplæg fra en dansk scenekunstner, der vil dele ud af sine erfaringer og inspirere deltagerne til dagens gruppearbejde. På førstedagen fortæller dramatiker Line Knutzon om sine arbejdsmetoder og erfaring med konceptudvikling, på anden dagen holder scenograf Christian Friedländer oplæg og tredje og sidste workshopdag skydes i gang med et oplæg af en dansk sceneinstruktør.

Workshoparbejdet vil foregå i mindre grupper bestående af minimum en dramatiker, en instruktør og en scenograf. Arbejdet afsluttes alle tre dage i plenum, hvor grupperne har mulighed for at dele det, de har arbejdet med. De tre workshopdage skal ses som et muligt undersøgelseslaboratorium, hvor deltagerne kan afprøve idéer og gerne ende op med flere spørgsmål end svar. Gruppearbejdet skal altså ikke resultere i et færdigt resultat, men give videre inspiration til fremtidige undersøgelser og arbejdsformer.

Jens Larsen fra Old Friends Industries vil facilitere og guide deltagerne igennem dagene og fungere som moderator, når grupperne mødes og samler op på arbejdet.

 

Tid og sted

Hvornår: 15. - 17. juni

Hvor: DDSKS København, Per Knutzons Vej 5, 1437 København K

 

Tilmelding

Fristen for tilmelding er 2. maj og skal ske på DDSKS' hjemmeside. Det koster blot 500 kroner at deltage. Læs mere om workshoppen og tilmeld dig