Værker fra Tyskland 2017

Fængslet i Potsdam
Berlinudsigt
Angst

Andre værker af samme type

Hukommelsespaladset

Sally Mann

Glasskoven

Breathing Space / Neutech China

Histotoriet, museum for børn om danmarkshistorien

Min_Ama*r_Story

Tidsrummet

Tekstilmuseet, Herning

7 VIKINGER

Hands on – format i lera

Upcoming - spilstationer til Museum Ragnarock

The PleatFarm